ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД

на МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ПОСЛЕДВАЩИ РАЗПОРЕДБИ на МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ ДО 21 декември 2020 г.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 
Регионална библиотека “Св. Минков” – гр. Перник

Регионална библиотека “Светослав Минков” е основно документално книгохранилище в Пернишка област и най-големият общодостъпен информационен институт в града. Библиотеката е справочен и краеведски център, разполагащ с над 292 000 библиотечни единици, които включват различни по вид носители на информация.

В изпълнение на постановление № 80 на МС от 07.2006 г. библиотеката придоби статут на Регионална с методически функции. Едно от най-важните й задължения в това отношение е координация и методическо подпомагане на библиотеките в областта, с оглед запазване и утвърждаване на тяхното професионално развитие.

Днес Регионална библиотека „Светослав Минков” продължава развитието на всички направления в своята дейност: автоматизиране на библиотечно-библиографското обслужване, разширяването на отделите, повишаване квалификацията на специалистите. В структурата на библиотеката са включени 8 отдела, в които работят 17 библиотекари . Има обособен филиал в кв. “Изток”. Изградена е локална мрежа с автоматизирани читателски места.