Начало
Проекти и програми


Реализиране на проекти
Регионална библиотека „Св. Минков" е финализирала успешно следните по-крупни проекта: