Начало
Издания


Издания на библиотеката - 7
Неделя, 17 Януари 2010 15:06
"В света на радиото: в помощ на специалиста"
Препоръчителен списък, състоящ се от 3 дяла: за начинаещи, за напреднали в областта на радиотехниката и справочници. Във всеки дял литературата е подредена азбучно. Списъкът е подборен и съдържа материали за времето от 1965 г. до 1981 г. на български и руски език.

25 години Окръжна библиотека в Перник

Историческа справка за дейността на библиотеката 1957-1982 г.

Издадена 1983 г.
Препоръчителна библиография за побратимените градове Перник-Ворошиловград. Съдържа история, връзки след 9 септември 1944 г., гостуване на дейци в различни области, размяна на  партийни делегации  и анотации на документи, съхранявани в Държавен архив-Перник /1922-1975/.
Издадена 1983г.
Библиографският указател съдържа материали от периодични издания, публикувани у нас след 9 септември 1944 г. и обхваща периода 1944 – 1982 г. до месец ноември. Материалите са подредени хронологично, от най-новите към старите години.
Препоръчителната библиография съдържа материали от периодиката, публикувани след 9 септември 1944 до 15 юли 1983 г., подредени хронологично.
Препоръчителната библиография е по повод 80-годишнината от рождението на Светослав Минков и във връзка с наименуването на библиотеката в гр. Перник на името на писателя. Материалите са подредени в две части, хронологично, по годината на публикуването им.
 
Издания на библиотеката - 6
Неделя, 17 Януари 2010 14:44
Библиографски указател по случай 50-годишнината на град Перник. Продължение на библиографията "Пернишката крепост". Включва материали - книги, части от книги, статии от централния и местен печат, публикувани след 9 септември 1944 г. до 31 декември 1979 г.
"Георги Димитров в Перник /1882-1982 г./"
Историческа хроника, библиографски и художествени материали за живота и революционната дейност на Г. Димитров. Включените материали са до 10 ноември 1980 г

"Информационен бюлетин за новонабавена литература: Поредица – обществени науки"

Материалът в бюлетина е подреден по отделите на знанието, а вътре в отделите – азбучно по заглавието или автора. Включената литература е получена през януари-март на 1981 г.

Биобиблиография.Включени са сборници с разкази на Станка Гюрова – Трънска.
Издадена 1981 г.

Препоръчителен списък с произведенията на ген.- полковник  Славчо Трънски и отзиви за тях. Състои се от три части:

І Книги от Славчо Трънски;

ІІ Статии от Славчо Трънски;

ІІІ Отзиви за книгите на Славчо Трънски.

Издадена 1981г.
Литературата в указателя е разпределена в 5 части. Нареждането на материалите е хронологично, библиографията е подборна.
Издадена 1981г.
 
Издания на библиотеката - 5
Неделя, 17 Януари 2010 13:47

"За борба с противообществените прояви в нашия живот"

Препоръчителен списък с основни източници на информация: каталози и картотеки на Окр. библиотека – Перник, Летопис на периодичния печат, Бълг. книгопис – 1975-1978 г.

Издаден 1978 г.
Препоръчителен списък по повод 80-годишнината от рождението на Христо Смирненски. Включени са основните произведения на поета, книги и статии от списания , посветени на неговото творчество. Материалите в списъка са от 1968 г. до 28 август 1978 г.

Методичен материал, посветен на 100-годишнината от създаването на Народна библиотека "Кирил и Методий". Посочените материали са от фонда на детски отдел на Окр. библиотека.

Издаден 1978 г.

Методически материали, посветени на международната година на детето. Материалите обхващат подборно романи, повести и стихове за живота на децата. Подредени са строго азбучно.
Издадена 1979 г.
"50 ГОДИНИ ГРАД ПЕРНИК: 1929-1979г."
Препоръчителният списък съдържа книги, сборници, стихотворения, разкази и очерци, посветени на град Перник. Материалите в списъка са от 1956 г. до месец юни 1979 г.
Методични разработки на библиотечни мероприятия, свързани с 1 300-годишнината от основаването на Българската държава и 100-годишнината от рождението на Георги Димитров.
 
Издания на библиотеката - 4
Неделя, 17 Януари 2010 13:36

"30 години щастливо детство"

Материали за тържествени пионерски чествания – рецитали.
Издадена 1974 г .
Пътеводителят представя залите и отделите на библиотеката, наличния фонд, каталозите и картотеките.
Включва материали – книги и статии от периодиката за времето от края на 1969 г. до 1 декември 1976 г. Отразени  са хронологично.Включена  е и литература на местни писатели, както и рецензии за техните произведения.
"Стоян Михайлов Попов: биобиблиография"
Биобиблиографията се състои от три части: Биографични данни; Произведения от него; Произведения за него. Поводът за излизането й е 50-годишнината от смъртта на чичо Стоян.
"Периодика за специалистите, изобретателите и рационализаторите"
Информация за периодиката на български, руски и чужди езици, получавана в Окръжна библиотека, предназначена за специалисти в различни отрасли.
Издадена 1976г.
Библиографският указател обхваща материали, публикувани през периода 1890 – 1 юни 1978 г. за историята на Пернишката партийна организация от нейното изграждане до 9 септември 1944 г.
 
Издания на библиотеката - 3
Неделя, 17 Януари 2010 13:20
Методическо помагало,  помощ на библиотекарите в работата им с читателите. Материалите, включени в бюлетините, са разработки за тематични вечери, радиопредавания, литературни разходки и рецитали. Бюлетин издаван през 1973-1975 г.

„Международно социалистическо разделение на труда СИВ и НР България”

Препоръчителна библиография, издадена във връзка с юбилейната 30-годишнина на социалистическата България. Посочените заглавия са от фонда на библиотека – Перник.

Издадена 1974 г.

"Любими младежки песни"
Съдържа: Химн на НРБ; Интернационалът; Гимн всемирной демократической молодежи; В градът на Димитров; Де е България; Вятър ечи, Балкан стене; Нашата партия; Шумете дебри и балкани; Хей Балкан, ти роден наш; Ален мак; Самотна лодка; Септемврийци; Младата гвардия; Комунисти, комсомолци, пионери; Комсомолски марш; Бригадирски марш; Песня о тревожной молодости; Пусть всегда будет солнце; Подмосковные вечера; Я люблю тебя, жизнь; Катюша; Альоша и Наша мила страна.

"С огъня на бригадирския факел"

Препоръчителна библиография за историята на младежкото бригадирско движение в България.
Издадена 1974 г.

"Жени-героини"

Препоръчителна библиография по случай международната година на жената – 1975 г.
Посветена на видни жени от Пернишки окръг.
Издадена 1975 г.
Бюлетин с цел да популяризира библиотечния опит, да изнася резултати от библиотечната работа по най-важните показатели, да насочи библиотекарите да  пишат за своите успехи, трудности, предложения.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 3 от 4