Начало
Издания


Издания на библиотеката - 12
Неделя, 17 Януари 2010 16:48

Дребни публикации

 
Издания на библиотеката - 11
Неделя, 17 Януари 2010 16:27

"Летопис на периодичните издания в Перник"      

Обхваща периода от Освобождението на България от турско робство до 2000 г. Не са включени единични листове, бюлетини, отделни ведомствени и юбилейни издания, излизали през този период в Перник.

Сводният каталог на периодичните издания включва заглавия от всички области на знанието, получавани през 2005 година в Област Перник. Подредени са азбучно, в две поредици на български и латиница.
Пътеводителят представя Регионална библиотека "Светослав Минков" - Перник. Съдържа: исторически бележки, из летописа на библиотеката, структура, работа на отделите, директори през годините и услуги.
Биобиблиографският указател обхваща максимално пълно творчеството на Елена Огнянова-български фолклорист и етнограф. Материалите са подредени хронологично в две основни части: произведения на писателката и написаното за нея в България, и преводни произведения на авторката на чужди езици.
Библиографският указател представя Двореца на културата в исторически и съвременен аспект. Максимално пълно са включени  публикациите за Двореца от неговото създаване до месец декември 2006 г.

"Как да уредим малката обществена библиотека"

Методическо помагало в помощ на библиотекари без библиотечна квалификация.

Издадено 2008 г.

Критико-библиографското изследване обхваща периода от създаването на театъра през 1919 г. до 2009 г., когато театърът чества своя деветдесети юбилеен сезон. Изданието е първият опит да се представи в максимална пълното публикациите за Общински драматичен театър „Боян Дановски” – Перник. Библиографираният материал е подреден хронологично.

Биобиблиографски указател съставен по повод шестдесетгодишнината на Иван Тасов – Гюров. Библиографията обхваща публикациите на Иван Ерулски излезли от месец май на 1973 г. до 2009 г. включително, под имената и псевдонимите: Иван Гюров, Иван Ерулски, Йоан Кръстов, Ивер и Валери Събев.

 

Издаден 2010 г.

Библиографският указател обхаваща максимално пълно литературното и публицистично творчество на автора излязло за периода 1974-2009 г. Подреждането в него е хронологично в две основни части:

-произведения на Славчо Чанев и литература за него в България;

-преводи на произведения на Славчо Чанев на чужди езици и литература за него.

Издаден 2010 г.
krakra 2011

Библиографското изследване „Кракра – крепостта и времето” включва 319 записа на книги, части от книги и публикации в периодични издания от 1943 г. до 2011 г. включително.

Издаден 2011 г.

surva pernik

Библиографски указател – Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник. Първо самостоятелно библиографско изследване на литературата за маскардните игри за периода 1939-2011 г.

Издаден 2012 г.

svetozar zahariev

Обект на библиографията са публикации в печата, публицистични, исторически и художествени творби от и за Светозар Захариев. Включените библиографски записа в указателя са с хронологичен обхват от месец март 1959 г. до 2012 г. включително.

Издаден 2013 г.

  

 
Издания на библиотеката - 10
Неделя, 17 Януари 2010 16:07
"По пътя на съвършенството" Сборник методическо-библиографски материали по повод 10 години асамблея "Знаме на мира"
Издадена по повод ІХ национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник ’90. Материалите са подредени хронологично и са допълнени с кратка анотация.
Изданието представя залите и отделите на библиотеката, наличния фонд, каталозите и картотеките.

"Новопостъпили енциклопедии и справочници"

Библиографският списък включва заглавия от всички отрасли на знанието, получени през периода януари – октомври 1996 г.; подредени са систематично-азбучно, в две поредици, на латиница и кирилица.

"Новопостъпили енциклопедии и справочници"

Библиографският списък включва заглавия от всички отрасли на знанието, получени през 1997 г.; подредени са систематично-азбучно, в две поредици, на латиница и кирилица.

Библиографската справка включва публикации за камерен оркестър "Орфей" в периодичния печат от декември 1974 г. до ноември 2000 г. включително.
 
Издания на библиотеката - 9
Неделя, 17 Януари 2010 15:53

30 години Окръжна библиотека "Светослав Минков"

Препоръчителен библиографски указател на публикациите, отразяващи дейността на библиотеката от нейното основаване до 1987 г. Включени са описания на статии от периодичния печат от 1957 до месец април 1987 г. Публикациите в отделните рубрики са подредени хронологично.

Библиографски списък, издаден по повод 100-годишнината от рождението на миньорския водач Иван Костадинов. Включените материали са подредени хронологично.

Издаден 1987г.

Научно-спомагателна библиография на материали от археологическите проучвания на хълма "Кракра" в Перник и за личността Кракра. Подредени са хронологично за периода 1955-1986 г., а за периода до 9 септември 1944 г са включени 5 заглавия.. Освен резултатите от археологическите разкопки са включени и художествени материали за средновековен Перник и Кракра.
Библиографският указател е продължение на един от разделите на библиографията "В борби и победи". Включва материали от периода 1970 до 1988 г., подредени в шест основни рубрики, хронологично.
Указателят включва материали, излезли в периодичния печат след 1 май 1984 г. до края на 1988 г.. Анотираните материали са подредени хронологично. Съдържа също списък на почетните граждани на Перник и на лауреати на Димитровска награда.
Методическото помагало по минимум библиотечна техника: "Как да уредим малката обществена библиотека" дава основни елементарни познания за библиотечната техника – инвентиране и обработка на библиотечните материали, инвентаризация  на библиотеката, нареждане и отчисляване на библиотечния фонд и обслужване на читателите.
 
Издания на библиотеката - 8
Неделя, 17 Януари 2010 15:40
Препоръчителен  списък на книги, части от книги и статии от периодика за Свилен Русев, по повод 70-годишнина от рождението и 40-годишнината от смъртта му. Материалите са подредени хронологично.

Кирил Божилов

Биобиблиографска справка, състояща се от две части: произведения на Кирил Божилов и за Кирил Божилов и творчеството му.

Издадена 1984 г.

Биобиблиографски списък по повод 100-годишнината от рождението и 60-годишнината от смъртта на Темелко Ненков. Включените материали са подредени хронологично.

Издадена 1985г.

Сборник с методични материали за общообразователните библиотеки и учители. С практически насоки за изнасяне на уроци по библиотечно-библиографски знания.

"Социалистическата празнично-обредна система на НР България и нейното проявление в Пернишки окръг"

Библиографската справка включва материали от фондовете на библиотеката.

Биобиблиографията включва материали за Иван Гарванов от 1946 г. до февруари 1986 г. Книгите и статиите са подредени хронологично по години. Издава се по повод 75-годишнината от рождението му. Издадена 1986 г.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 2 от 4