Филтър 

  • Решение № 434/28.02.2006

    Проекти и програми
    Общински съвет -Перник на извънредно заседание, състояло се на 28.02.2006 год. обсъди Докладна записка (вх.№ 72/15.02.2006 г.) от инж. Ант. Георгиева – К...