Начало Услуги
Услуги
  • заемане за дома
  • заемане на аудиовизуални материали за домашно ползване
  • предоставяне на периодика, справочни и други издания в читални
  • междубиблиотечно книгозаемане
  • писмени библиографски справки
  • библиографски справки от автоматизираните бази данни на библиотеката
  • провеждане на учебни часове в библиотеката с библиотечни документи
  • лекции по библиотечно-библиографски знания
  • методически услуги
  • копирни, скенер услуги
  • ползване на компютри с достъп до ИНТЕРНЕТ за читатели на библиотеката /един час на ден/
  • ламиниране и спираловидно подвързване