Начало Издания Издания на библиотеката - 10
"По пътя на съвършенството" Сборник методическо-библиографски материали по повод 10 години асамблея "Знаме на мира"
Издадена по повод ІХ национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник ’90. Материалите са подредени хронологично и са допълнени с кратка анотация.
Изданието представя залите и отделите на библиотеката, наличния фонд, каталозите и картотеките.

"Новопостъпили енциклопедии и справочници"

Библиографският списък включва заглавия от всички отрасли на знанието, получени през периода януари – октомври 1996 г.; подредени са систематично-азбучно, в две поредици, на латиница и кирилица.

"Новопостъпили енциклопедии и справочници"

Библиографският списък включва заглавия от всички отрасли на знанието, получени през 1997 г.; подредени са систематично-азбучно, в две поредици, на латиница и кирилица.

Библиографската справка включва публикации за камерен оркестър "Орфей" в периодичния печат от декември 1974 г. до ноември 2000 г. включително.