Начало Структура Отдел Комплектуване, обработка и каталози
Комплектуване, обработка и каталози
Отделът има две основни направления:

Комплектуване – извършва всички библиотечни дейности по набавяне, регистрация и обработка на новите постъпления, планира развитието на фондовете по отрасли, вид, количество и език. Прави подбор на библиотечните материали, събира и обработва информация от каталози, онлайн книжарници, издателства и книжни борси като изготвя списъци на книги и проекти за обогатяване на колекциите.

Отчисление – периодично прочистване на фонда от многоекземплярни, физически изхабени и повредени книги. Съвместно с ръководителите на обслужващите звена се прави вторичен подбор на неактивните части от фонда. Извършва техническите библиотечни дейности по отчисляването: изготвяне на актове, отразяване на корекциите в библиотечните документи и каталозите.

Отделът изгражда, поддържа и редактира електронен каталог от 2003 г. и традиционни каталози  в три поредици : на български, на руски и на латиница и служебен азбучен каталог на библиотеката (от 1978 г.)

Към месец декември 2009 година фондът на библиотеката наброява 292 377 тома литература..

Тел. 076/ 60 45 01

Работно време:

от Понеделник до Петък :

8.00-12.00 ч. и 13.00-17.00 ч.